Τι χρειάζεται η εταιρεία σας για να υποβάλει προσφορά;

2022-03-11

Ε:Τι χρειάζεται η εταιρεία σας για να υποβάλει προσφορά;


ΕΝΑ:Σχέδιο ή δείγμα, μαζί με σχετικές πληροφορίες, όπως ποσότητα, βάρος, υλικό..