Ποιες μορφές αρχείων δέχεται το Maple για σχέδια:

2022-03-11

Ε: Ποιες μορφές αρχείων δέχεται το Maple για σχέδια:

Α: Η εταιρεία μπορεί να δεχτεί μια σειρά από μορφές για σχέδια, αλλά οι κυριότερες περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω:
PDF, IGS, DWG, STEP, κ.λπ