Θέματα που χρήζουν προσοχής στη διαδικασία κατασκευής σφυρηλατητών μήτρας

2022-03-30

Θέματα που χρήζουν προσοχής στη διαδικασία παραγωγής τουσφυρηλατήσεις μήτρας
Η σφυρηλάτηση μήτρας είναι ένα τεμάχιο εργασίας που συνδυάζει τεχνολογία μήτρας και σφυρηλάτησης. Επειδήσφυρηλατήσεις μήτραςμπορεί να αλλάξει την εσωτερική δομή των μεταλλικών υλικών και να βελτιώσει τις μηχανικές τους ιδιότητες, οι σφυρηλάτες μήτρας χρησιμοποιούνται συχνά σε διάφορα μέρη του μηχανολογικού εξοπλισμού. Κατά τη διαδικασία κατασκευής σφυρηλάτησης μήτρας, πρέπει να δοθεί προσοχή σε διάφορα θέματα ασφάλειας.
Επειδή ο εξοπλισμός θέρμανσης, ο εξοπλισμός σφυρηλάτησης και πολλά βοηθητικά εργαλεία πρέπει να χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σφυρηλάτησης, ο κλίβανος θέρμανσης και το ζεστό τεμάχιο εργασίας θα εκπέμπουν πολλή θερμική ενέργεια, με αποτέλεσμα ακαθαρσίες όπως σκωρία, καπνός, σκόνη κ.λπ. Επομένως, θα πρέπει να υιοθετηθεί ο εξαερισμός στη διαδικασία παραγωγής τουσφυρηλατήσεις μήτραςκαι μέτρα απορρύπανσης για την πρόληψη ζημιών και ατυχημάτων.
Ωστόσο, διάφορος εξοπλισμός σφυρηλάτησης ασκεί κρουστικό φορτίο στο τεμάχιο εργασίας και ο εξοπλισμός καταστρέφεται εύκολα και μπορεί επίσης να προκαλέσει προσωπικά ατυχήματα. Επιπλέον, οι κραδασμοί και ο θόρυβος που δημιουργούνται από τον εξοπλισμό σφυρηλάτησης κατά τη διάρκεια της εργασίας θα επηρεάσουν επίσης το προσωπικό, επομένως η προστασία ασφαλείας του εξοπλισμού σφυρηλάτησης μήτρας θα πρέπει να στοχεύει σε αυτόν τον εξοπλισμό.
Επιπλέον, σφυρηλάτηση για να σχηματιστείσφυρηλατήσεις μήτραςείναι μια συλλογική λειτουργία. Το τεχνικό επίπεδο, η ψυχολογική κατάσταση του χειριστή και η αυστηρή τήρηση των διαδικασιών λειτουργίας θα επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια λειτουργίας. Ενώ κατέχετε το τεχνικό επίπεδο, είναι απαραίτητο να διατηρείτε μια καλή ψυχική κατάσταση και κατάσταση εργασίας.
Ως παραγωγός τουσφυρηλατήσεις μήτρας, θα πρέπει να δώσετε προσοχή στην επιλογή μιας ασφαλούς τοποθεσίας και να αποφύγετε επικίνδυνες οδηγίες. Ειδικά όταν κόβετε υλικό, το κύριο σώμα πρέπει να αποφεύγει την κατεύθυνση της κεφαλής του υλικού που πετά προς τα έξω. Κατά τη σφυρηλάτηση, κάθε σφυρί πρέπει να χτυπιέται ελαφρά. Μόνο όταν η επαφή μεταξύ εργαλείου και σφυρηλάτησης είναι σταθερή, μπορεί να εκτελεστεί το βαρύ χτύπημα, ώστε να μειωθεί η ζημιά στον εξοπλισμό και το καλούπι ή να χτυπηθεί ο βραχίονας κ.λπ. ατυχήματα.
Off Highway Industry Steel Closed Die Forging Parts